YouTube – og tilhørende redskaber

Film kan indgå i undervisningen i de fleste fag. For at  kunne kvalificere brugen af disse, findes der forskellige redskaber, som kan anvendes til indsætte spørgsmål til filmen til bestemte tidspunkter – og der kan kommenteres af både lærer og elever.

NB:  nedenstående er kun relevant for film, som ligger offentligt tilgængeligt på Internettet!

Idéer til anvendelse

 1. Individuelle besvarelser til en opgave omkring en film. Læreren indsætter annoteringer til en video på forskellige tidspunkter. Kursisterne får adgang til at se men ikke kommentere (Share/View URL), og kan således se filmen med de tilhørende faglige spørgsmål til forskellige tidspunkter. Kursisten afleverer sin besvarelse af spørgsmålene i et separat dokument
 2. Klassediskussion af en film: Som før, lærer stiller spørgsmål til filmen, men giver adgang til at kommentere (Share/Annotate URL). Eleverne har nu adgang til at kommentere på spørgsmålene, evt. med formål at diskutere forskellige pointer. Når de skal have adgang, kan de nøjes med at logge ind som gæst, dvs. de behøver ikke bruge fx facebook eller Google.
 3. En elev skal aflevere en analyse af en film: Eleven laver selv en VideoAnt, som beskrevet i vejledningen, dvs. laver de relevante annoteringer i filmen. Eleven afleverer linket til læreren, sammen med det tilhørende opgave-dokument, hvori der er henvisninger til annoteringerne.

YouTube ér den mest brugte kilde til film på Internettet, men der findes andre delingstjenester, fx. Vimeo.

Vi præsenterer her to redskaber, som kan håndtere film fra offentlige delingstjenester online: VideoANT og Vialouges. Herunder nogle stikord til sammenligning af de to.

 VideoANT (Vejledning)

 • Kræver ikke oprettelse af  ny konto. Man kan logge ind via Google, facebook eller Twitter. Det er også muligt at være gæste-bruger, og bare oplyse en e-mail adresse.
 • Kan kun håndtere film fra YouTube
 • Ved mange kommentarer og annoteringer synes det nemmere at overskue

Vialouges (Vejledning)

 • Kræver oprettelse af en konto, uanset omfang af adgang/brug
 • Kan håndtere film fra både YouTube, Vimeo eller film, som hentes fra computeren
 • Ved mange annoteringer/kommentarer ser det hurtigt lidt rodet ud.
 • Der er mulighed for at indsætte multiple choice-spørgsmål i annonteringerne, hvis svar kan læses som en samlet statistik (man kan altså ikke se, hvad den enkelte har svaret)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

IT-systemerne på VUF

Her kan du læse om de forskellige it-systemer, vi benytter på Frederiksberg VUC & STX.

 

Edaptio:

 • I Edaptio har du adgang til dokumenter, undervisningsforløb og – materiale, som din lærer måtte have lagt til dig. Hvert hold har et ”rum” i Edaptio, som kun holdets lærer og kursister har adgang til. Edaptio er et nyt system
 • E-learning på Frederiksberg VUC & STX foregår i Edaptio (og LudusWeb)
 • >>Link til Edaptio<< 

 

LudusWeb:

 • LudusWeb er systemet hvor der skrives lektier, føres fravær, og  laves undervisningsbeskrivelse. Her kan man også finde skema for alle undervisere og kursister.
 • >>Link til LudusWeb<<

 

Office 365:

 • Du kan helt gratis downloade den nyeste version af Microsofts office-pakke (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) til din egen computer
 • I dit OneDrive har du ubegrænset plads til at gemme dine dokumenter mv. Og du har mulighed for at dele dokumenter med andre.
 • Du har adgang til en personlig mailboks (for lærere: initialer@vuf.nu. For kursister: unilogin@edu.vuf.nu)
 • >>Link til Office365<<

 

Studieliv:

 

Skolens hjemmeside:

 • Hurtig adgang til alle skolens systemer
 • Info om diverse aktiviteter på forsiden under “Gå ikke glip af”
 • >>Link til frbvuc<<