Word

Herunder finder du vejledning til en række af funktioner i Word, som er vigtige for at kunne håndtere større dokumenter, hvori der bl.a. skal være figurer, tabeller, sidehovede/-fod, automatisk indholdsfortegnelse og ikke mindst referencer. Alt sammen funktioner, som er vigtige når man fx. skriver større skriftlige opgaver som SRP eller SSO.


Sidehoved og sidefod

En vigtig del af håndteringen af større dokumenter er brugen af sidehoved og sidefod.

I sidehovedet kan man fx. skrive navn og titel på opgaven. I sidefoden indsættes typisk sidetal.  Det findes der herunder en relativt omhyggelig (men lydløs) gennemgang af:


Sidetal – forskellig på første side

I forbindelse med større opgaver vil man ofte gerne have at første side i dokumentet er forside, som ikke har noget et sidetal. Sidetallene skal så starte med side 1 længere inde i dokumentet. Det kan lade sig gøre, ved at indsætte ‘sektionsskift’ i dokumentet og så redigere sidetallene derefter.

Typografier og indholdsfortegnelse

En meget vigtig funktion at beherske er brugen af typografier. De hjælper til nemt at sikre et ensartet design af dokumentet og ikke mindst, gør de, at Word kan lave en automatisk indholdsfortegnelse. Dvs. det er muligt også i sidste øjeblik, at lave en indholdsfortegnelse, hvor alle sidetal er korrekte.


Ændring af Typografier

Nogle gange kan man have lyst til at ændre på de typografier der er standard, fx. farven på skrift, fontyper eller størrelser.

I filmen herunder vises hvordan disse typografier kan ændres (efter ca. 2:15 minutter)

 


Navigationsrude / Dispositionsvisning

Når man har et dokument på mange sider, kan det blive lidt forvirrende at finde rundt i det. Her er navigationsruden (vælg ‘Vis’ og sæt hak i ‘Navigationsrude’) et godt redskab. Hvis man har sørget for at tildele overskrifterne en typografi, vil de nu kunne ses i oversigt til venstre i skærmen – og ved at klikke på dem, kommer man til afsnittet i dokumentet. Derudover giver det mulighed for nemt at flytte rundt på hele afsnit samlet.

Noget af det samme kan opnås vha. funktionen dispositionsvisning – overblik over dokumentet, mulighed for at flytte afsnit samt ændre overskriftsniveauer.


 

Referencer – kilder i Word

Når man skriver en større opgave, skal der i langt de flest tilfælde bruges referencer/angivelse af kilder. Det har Word en indbygget funktion til. Denne er med til at sikre, at man får refereret korrekt under vejs i teksten og ikke mindst, at der laves en litteraturliste eller bibliografi bagerst i dokumentet.

HVIS man ikke vil bruge Words indbyggede funktion, anbefales LitteraturlisteAutomaten, så man er sikker på, at kilderne opskrives korrekt på litteraturlisten


Figurer og tabeller, indsætte + henvisning i teksten

Indsætning af figurer, tabeller mv. i ens dokument, kan godt volde lidt udfordringer – særligt når de ikke ‘bliver på deres plads’. Når en figur er indsat skal den, i hvert tilfælde i større opgaver, følges af et nummer og en forklarende tekst. Teksten skal forklare hvad figuren viser + angive kilden. Denne figurtekst indsættes vha. funktionen ‘Indsæt billedtekst‘. Når denne anvendes sikrer man, at objekter (figurer, tabeller) nummereres fortløbende OG at numrene ændres, hvis man fx. indsætter en ny figur før en eksisterende i et dokument. Altså, hvis en figur allerede hedder ‘figur 1’, og man så indsætter en ny, så om døbes den første automatisk til ‘figur 2’.


 Sideskift

Der vil være nogle steder i en opgave, hvor man ønsker opgavens næste afsnit altid skal stå øverst på en ny side – uanset hvor meget eller lidt, der står på den forrige side. Det kan fx. være opgavens litteraturliste, eller starten på et nyt kapitel. Det kan man opnå, ved at indsætte et tvunget sideskift. det forklares i denne video – på norsk!

 

 

Print Friendly, PDF & Email

IT-systemerne på VUF

Her kan du læse om de forskellige it-systemer, vi benytter på Frederiksberg VUC & STX.

 

Edaptio:

 • I Edaptio har du adgang til dokumenter, undervisningsforløb og – materiale, som din lærer måtte have lagt til dig. Hvert hold har et ”rum” i Edaptio, som kun holdets lærer og kursister har adgang til. Edaptio er et nyt system
 • E-learning på Frederiksberg VUC & STX foregår i Edaptio (og LudusWeb)
 • >>Link til Edaptio<< 

 

LudusWeb:

 • LudusWeb er systemet hvor der skrives lektier, føres fravær, og  laves undervisningsbeskrivelse. Her kan man også finde skema for alle undervisere og kursister.
 • >>Link til LudusWeb<<

 

Office 365:

 • Du kan helt gratis downloade den nyeste version af Microsofts office-pakke (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) til din egen computer
 • I dit OneDrive har du ubegrænset plads til at gemme dine dokumenter mv. Og du har mulighed for at dele dokumenter med andre.
 • Du har adgang til en personlig mailboks (for lærere: initialer@vuf.nu. For kursister: unilogin@edu.vuf.nu)
 • >>Link til Office365<<

 

Studieliv:

 

Skolens hjemmeside:

 • Hurtig adgang til alle skolens systemer
 • Info om diverse aktiviteter på forsiden under “Gå ikke glip af”
 • >>Link til frbvuc<<